Sol·licitud mobilitat Erasmus+ pràctiques KA107 - projecte 2020

Formulari de sol·licitud del programa de beques Erasmus+ pràctiques KA107 per països associats

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

CLÀUSULA INFORMATIVA Les vostres dades seran tractades amb les finalitats següents: * Gestió de la Convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques. Programa Erasmus+ pràctiques KA107 per a països associats. La persona responsable del tractament és Vicenç Sellés Martínez, director del Servei d'Ocupabilitat de la UAB amb telèfon 935 868 759 i adreça electrònica erasmus.practiques.ka107.so@uab.cat. Les vostres dades no seran cedides a terceres persones, excepte en els casos en què legalment estigui permès o sigui de compliment obligat. Les dades seran conservades durant un període de cinc anys. El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l'elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds. D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, davant la persona responsable del tractament, o la Secretaria General de la UAB, a l'Edifici del Rectorat del campus universitari de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), o mitjançant correu electrònic a erasmus.practiques.ka107.so@uab.cat. També podeu realitzar les consultes oportunes en relació amb el tractament de les vostres dades personals a l'adreça electrònica del Delegat de Protecció de Dades de la UAB, protecció.dades@uab.cat. Així mateix, podeu presentar les reclamacions que considereu adients davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Aquest camp és obligatori.
Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA