Avaluació del curs "Una nova visió dels recursos geològics a Catalunya"

Qüestionari per a les persones assistents al curs. A les respostes numèriques l'1 és igual a "gens" i el 4 és igual a "molt".

1. Indica en quin grau consideres que aquesta activitat de formació ha servit per:

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

2. Indica en quin grau consideres adequat:

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

3. Indica en quin grau el professorat de l'activitat ha mostrat:

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

4. Indica, respecte a la documentació i als materials aportats per l'equip organitzador, el grau de:

5. Indica, respecte a la planificació i gestió de l'activitat, el grau de satisfacció de:

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
caràcters restants

8. Noves necessitats i propostes de formació.

Indica quins altres àmbits de coneixement, metodologies, eines..., trobes a faltar en els nostres cursos.

caràcters restants
caràcters restants
caràcters restants
Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA