Convocatòria d'ajuts per a projectes de transformació i millora educatives

Empleneu tots els camps escrivint directament al formulari.
No copieu la informació des d'un programa d'edició.

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
caràcters restants
Aquest camp és obligatori.
caràcters restants

3) Agents implicats en el projecte. Cal indicar els agents implicats, explicant el paper que juguen en el desenvolupament de la proposta.

Aquest camp és obligatori.
caràcters restants
Aquest camp és obligatori.
caràcters restants
Aquest camp és obligatori.
caràcters restants
Aquest camp és obligatori.
caràcters restants

5. Pressupost

Tots els conceptes pressupostats han d'estar clarament detallats i han de tenir una relació directa amb la proposta presentada sobre la base de la present convocatòria. Les despeses realitzades a càrrec de la proposta s'han d'ajustar als conceptes pressupostats.

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA