Registre de currículums del Departament de Traducció i Interpretació

El paper dels professionals en la formació universitària dels futurs titulats és fonamental. Per aquest motiu, el Departament de Traducció i Interpretació s'ha proposat obrir una porta de contacte amb el món professional.

Aquest registre s'adreça a persones que tinguin una activitat professional relacionada amb la traducció, la interpretació o els estudis de l'Àsia Oriental i que vulguin dedicar algunes hores a la docència en l'àmbit universitari.

El Departament de Traducció i Interpretació participa en titulacions de grau i de postgrau relacionades amb l'àrea de Traducció i Interpretació i també dels Estudis de l¿Àsia Oriental.

Us convidem a consultar els plans d'estudi de les titulacions de traducció i interpretació i dels estudis d'Àsia Oriental (hi podeu accedir fent clic aquí) per tal de comprovar quines matèries podríeu impartir.

Aquest registre servirà únicament per a comunicar les necessitats docents del Departament en forma de professorat associat. És per això que s'orienta únicament a professionals.

 

Per tal de poder optar a una plaça de professorat associat la UAB exigeix el compliment dels requisits següents:

  • Haver cotitzat a la Seguretat Social durant almenys 24 dels darrers 48 mesos.
  • Tenir una activitat professional principal en actiu.

 

Les dades d’aquest registre només es faran servir amb la finalitat indicada. En cap cas s’utilitzaran per a altres propòsits ni es proporcionaran a altri.


 

 

 

DADES PERSONALS I DE CONTACTE / DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
caràcters restants

Situació professional / Situación profesional

Disponibilitat horària / Disponibilidad horaria

Aquest camp és obligatori.

 

DADES ACADÈMIQUES / DATOS ACADÉMICOS

Titulació acadèmica / Titulación académica

 

VOLS OMPLIR MÉS INFORMACIÓ? / ¿QUIERES RELLENAR MÁS INFORMACIÓN?

 

TRADUCTORS / TRADUCTORES //

Modalitats de traducció /// Modalidades de traducción ///

ELABORACIÓ D¿UN PERFIL DE TRADUCCIÓ /// ELABORACIÓN DE UN PERFIL DE TRADUCCIÓN ///

Combinació lingüística / / Combinación lingüística /

Traducció directa al català de la llengua... / / Traducción directa al catalán de la lengua... //

Traducció directa al castellà de la llengua / / Traducción directa al castellano de la lengua... / /

Traducció inversa del català a la llengua... / / / Traducción inversa del catalán a la lengua... // / / /

Traducció inversa del castellà a la llengua... / Traducción inversa del castellano a la lengua... ////

Nivell de traducció que estàs capacitat per impartir / / / Nivel de traducción que estás capacitada/o para impartir

Aquest camp és obligatori.
caràcters restants

INTÈRPRETS / INTÉRPRETES

Combinació lingüística // Combinación lingüística

Llengua de partida // Lengua de partida /

Llengua d'arribada // Lengua de llegada /

Modalitats de interpretació / Modalidades de interpretación

 

ELABORACIÓ D'UN PERFIL D'INTÈRPRET / ELABORACIÓN DE UN PERFIL DE INTÉRPRETE

 

Combinació lingüística / / / Combinación lingüística

Llengua de partida /// Lengua de partida

Llengua d'arribada /// Lengua de llegada

Modalitat d'interpretació que estàs capacitat per impartir / / Modalidad de interpretación que estás capacitada/o a impartir

Aquest camp és obligatori.

 

PROFESSORS DE LLENGUA / PROFESORES DE LENGUA

 

Tipus de docència // Tipos de docencia

 

ELABORACIÓ D'UN PERFIL DE LLENGUA / ELABORACIÓN DE UN PERFIL DE LENGUA

 

Llengua que pots impartir //// Lengua que puedes impartir

Nivell de llengua que estàs capacitat per impartir // Nivel de lengua que estás capacitada/o a impartir

caràcters restants

 

ÀSIA ORIENTAL / ASIA ORIENTAL

 

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

 

ELABORACIÓ D'UN PERFIL DE L'AMBIT D'ASIA ORIENTAL / ELABORACIÓN DE UN PERFIL EN EL ÁMBITO DE ASIA ORIENTAL

 

Altres matèries que formen part de les titulacions en què participa el DTIEAO / Otras materias...

 

ELABORACIÓ D'ALTRES MATÈRIES / ELABORACIÓN DE UN PERFIL DE OTRAS MATERIAS

 

Matèria que pots impartir / / Materia que puedes impartir

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA