UABMUN Participant

UABMUNEl UABMUN és la primera edició d'un Model de Nacions Unides que es celebrarà ONLINE organitzat per UNANIMUN, associació MUN de la Universitat Autònoma de Barcelona. El MUN anirà tindrà com a eslògan principal: qüestions pendents en l'època de COVID-19. Es celebrará del 21 – 22 – 23 de Maig de 2021 i serà GRATUIT. Hi haurà tres comités diferentes: ONU Dones, Consell de Seguretat i l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels refugiats amb una varietat de temes molt interessants, controvertits i que donaràn molt del que parlar.

El UABMUN es la primera edición de un Modelo de Naciones Unidas que se celebrará ONLINE organizado por UNANIMUN, asociación MUN de la Universidad Autónoma de Barcelona. El MUN tendrá como eslogan principal: "cuestiones pendientes en la época de COVID-19". Se celebrará del 21 a 22 - 23 de Mayo de 2021 y será GRATUITO. Habrá tres comités diferentes: ONU Mujeres, Consejo de Seguridad y el Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados con una variedad de temas muy interesantes, controvertidos y que darán mucho de qué hablar.

UABMUN is the first edition of a United Nations Model, which will be held ONLINE and organized by UNANIMUN, the MUN association of the Autonomous University of Barcelona. The main slogan of the MUN will be: "pending matters in the COVID-19 era". It will be held from 21 - 22 - 23 May 2021 and will be FREE. There will be three different committees: UN Women, the Security Council and the United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) with a variety of very interesting and controversial topics that will give a lot to talk about.


Si teniu algun problema amb l'emplenament del formulari, envieu un correu a suport.participacio@uab.cat | Si tenéis algún problema con el formulario, enviad un correo a suport.participacio@uab.cat | If you have any problem with the form, send an email to suport.participacio@uab.cat

Aquesta activitat es desenvoluparà íntegrament en anglès | Esta actividad se desarrollará integramente en inglés | The whole activity is going to be in English

Dades personals | Datos personales | Personal data

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
caràcters restants
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

Model Nacions Unides | Modelo Naciones Unidas | Model United Nations

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
caràcters restants
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
caràcters restants

Comitè | Comité | Comitee

Només queden places pel Comitè ECOSOC | Solo quedan plazas para el ECOSOC | Only places available for ECOSOC committee

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
caràcters restants

La llista de països i descripció dels comitès la podeu veure a https://bit.ly/39gELoe | La lista de países y descripción de los comités la podéis ver en https://bit.ly/39gELoe | You can see countries list and a descripcion of each comitee at https://bit.ly/39gELoe

L'assignació es farà en funció de les preferències indicades i de les places disponibles | La asignación se hará en función de las preferencias indicadas y de las plazas disponibles | The allocation will be made according to the preferences indicated and the available places

Aquest camp és obligatori.
caràcters restants

Agreements

La base jurídica del tractament és: Consentiment de la persona. La persona responsable del tractament és el/la Responsable Tècnic/a de la Unitat de Dinamització Comunitària. Les vostres dades no seran cedides a terceres persones, excepte en els casos en què legalment estigui permès o sigui de compliment obligat. Les vostres dades no seran objecte de transferència internacional. El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l'elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds. D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, davant la persona responsable del tractament, adreçant un correu electrònic a info.participacio@uab.cat També podeu realitzar les consultes oportunes en relació amb el tractament de les vostres dades personals a l'adreça electrònica del Delegat de Protecció de Dades de la UAB, proteccio.dades@uab.cat. Així mateix, podeu presentar les reclamacions que considereu adients davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat). Unitat de Dinamització Comunitària

Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA