Millorem la participació en línia

Formació Millorem la participació en líniaData:23 de març de 2021
Horari:18h a 20h
Formadores: Emma Torres i Amaia Belastegui de l'Associació Ígnia
Objectius:
Reflexionar sobre com s'ha transformat la participació als col·lectius, amb les dificultats que s'hi troben actualment i com afrontar-les.
Donar eines i recursos per a fomentar la participació dels membres de l'entitat: dinàmiques adaptades al format online i aplicacions per a dinamitzar les trobades.

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
caràcters restants
caràcters restants

Quin tipus d'activitats esteu duent a terme actualment com entitat?

Aquest camp és obligatori.

La base jurídica del tractament és: Consentiment de la persona La persona responsable del tractament és el/la Responsable Tècnic/a de la Unitat de Dinamització Comunitària. Les vostres dades no seran cedides a terceres persones, excepte en els casos en què legalment estigui permès o sigui de compliment obligat. Les vostres dades no seran objecte de transferència internacional. El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l'elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds. D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, davant la persona responsable del tractament, adreçant un correu electrònic a info.participacio@uab.cat També podeu realitzar les consultes oportunes en relació amb el tractament de les vostres dades personals a l'adreça electrònica del Delegat de Protecció de Dades de la UAB, protecció.dades@uab.cat. Així mateix, podeu presentar les reclamacions que considereu adients davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA