Convocatòria oberta

Ajuts econòmics destinats als col·lectius sense personalitat jurídica pròpia inscrits en elDirectori, amb una dotació pressupostària de 3000€ per any (projecte GG201583 que gestiona la Unitat de Dinamització Comunitària). El termini per a presentar les sol·licituds és entre l'18 de gener i el 30 de novembre de 2021

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

La persona responsable del tractament és el/la Responsable Tècnic/a de la Unitat de Dinamització Comunitària.

La base jurídica del tractament és:

Consentiment de la persona

Les vostres dades no seran cedides a terceres persones, excepte en els casos en què legalment estigui permès o sigui de compliment obligat.

Les vostres dades no seran objecte de transferència internacional.

El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l'elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, davant la persona responsable del tractament, adreçant un correu electrònic a info.participacio@uab.cat

També podeu realitzar les consultes oportunes en relació amb el tractament de les vostres dades personals a l'adreça electrònica del Delegat de Protecció de Dades de la UAB, proteccio.dades@uab.cat. Així mateix, podeu presentar les reclamacions que considereu adients davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

Unitat de Dinamització Comunitària

Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA