Comunicació interna i assertivitat: millorem el diàleg intern de les entitats

Formació Comunicació interna i assertivitat: millorem el diàleg intern de les entitatsData:13 de maig de 2021
Horari:16h a 18h
Formadores: Núria Mateu Almacellas, de Fil a l'Agulla
Objectius:
Donar eines i recursos a les persones que participen d¿una entitat per a fomentar una comunicació interna assertiva que alhora tingui efecte en l¿èxit de les accions que realitzin les entitats.
Fomentar la cohesió interna
Fomentar el treball en equip i el respecte a la diversitat interna de l¿entitat

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
caràcters restants
Aquest camp és obligatori.
caràcters restants
Aquest camp és obligatori.
caràcters restants

La base jurídica del tractament és: Consentiment de la persona La persona responsable del tractament és el/la Responsable Tècnic/a de la Unitat de Dinamització Comunitària. Les vostres dades no seran cedides a terceres persones, excepte en els casos en què legalment estigui permès o sigui de compliment obligat. Les vostres dades no seran objecte de transferència internacional. El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l'elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds. D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, davant la persona responsable del tractament, adreçant un correu electrònic a info.participacio@uab.cat També podeu realitzar les consultes oportunes en relació amb el tractament de les vostres dades personals a l'adreça electrònica del Delegat de Protecció de Dades de la UAB, protecció.dades@uab.cat. Així mateix, podeu presentar les reclamacions que considereu adients davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA