Cessió de material

Dades del/la sol·licitant

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

Dades de l'activitat

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
caràcters restants
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

Ubicació

Material sol·licitat

Els següents recursos només es cediran per activitats que es duguin a terme als equipaments gestionats per la Unitat de Dinamització Comunitària:

El grup organitzador es compromet a:

A) Tenir cura del material cedit per la Unitat de Dinamització Comunitària i retornar-lo en les mateixes condicions en què ha estat donat.

B) Retornar tot el material cedit en el temps previst i, en cas que no sigui possible, avisar el més aviat possible a la Unitat de Dinamització Comunitària.

C) Si l'activitat ha de tenir lloc fora de la Plaça Cívica, cal l'autorització expressa del Deganat corresponent via correu electrònic a info.participacio@uab.cat

D) Les entitats ha de respectar la legislació i no vulnerar la normativa de la UAB

Aquest camp és obligatori.
Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA