Actualització de dades d'elDirectori | Mapa de participació

Actualització de dades d'elDirectori i mapa de participació

Anualment, els col·lectius inscrits a elDirectori han d'actualitzar les seves dades per a mantenir el registre del teixit associatiu actualitzat . Alhora, també han de respondre el mapa de participació , enquesta que possibilita la visibilització dels col·lectius universitaris i posa de relleu la seva participació en la dinamització del campus de la UAB.

El termini per a respondre aquest formulari és entre el 3 d'abril i el 15 de maig

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

Indica el nombre de persones per facultats

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

Actualització de dades d' elDirectori

Aquest camp és obligatori.

Si heu seleccionat "Sí" empleneu les dades que demanem a continuació, en cas que no vulgueu inscriure el vostre col·lectiu a elDirectori el curs vinent, no cal que continueu emplenant el formulari. Els col·lectius inscrits a elDirectori han d'actualitzar les seves dades anualment amb l'objectiu de comunicar els canvis que hagin succeït a l'entitat i per a corroborar el manteniment de la seva activitat associativa. D'aquesta manera, elDirectori, el registre del teixit associatiu de la UAB, es manté actualitzat i fidel a la participació associativa a la UAB. Els col·lectius que no actualitzin les seves dades, seran considerats inactius i no s'inclouran en elDirectori el curs 2019/2020.

Xarxes socials del col·lectiu

Aquest camp és obligatori.

La base jurídica del tractament és: Consentiment de la persona La persona responsable del tractament és el/la Responsable Tècnic/a de la Unitat de Dinamització Comunitària. Les vostres dades no seran cedides a terceres persones, excepte en els casos en què legalment estigui permès o sigui de compliment obligat. Les vostres dades no seran objecte de transferència internacional. El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l'elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds. D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, davant la persona responsable del tractament, adreçant un correu electrònic a info.participacio@uab.cat També podeu realitzar les consultes oportunes en relació amb el tractament de les vostres dades personals a l'adreça electrònica del Delegat de Protecció de Dades de la UAB, protecció.dades@uab.cat. Així mateix, podeu presentar les reclamacions que considereu adients davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA