Sol·licitud STAFF OUT_ últims ajuts disponibles projecte 2020

AJUTS PER MOBILITATS STAFF A PAÏSOS ASSOCIATS (per a mobilitats que es facin els cursos acadèmics 2021-2022 i 2022-23, fins el 31 de juliol de 2023).

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

Les dades personals aportades per les persones interessades per participar en aquestes convocatòries seran tractades per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la finalitat de gestionar els processos d'adjudicació dels ajuts de mobilitat i d'intercanvi. Aquest tractament de les dades personals no comporta decisions automatitzades ni l'elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals,comportaments o actituds. El responsable del tractament és l'Àrea de Relacions Internacionals de la UAB (internacional@uab.cat). La base legitimadora del tractament és la prevista a l'article 6.1.a) del RGPD (consentiment de les persones interessades). El consentiment, que es considera atorgat amb la formalització i la presentació de la sol·licitud corresponent, és imprescindible per poder gestionar la participació de les persones interessades en la convocatòria. Els destinataris de les dades seran les universitats de destinació, així com les institucions o organismes de tercers països que participin en l'objecte de la convocatòria. Les dades personals seran conservades durant un termini màxim de cinc anys d'acord amb el que preveu la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, i les Taules d'Avaluació Documental corresponents. D'acord amb el RGPD, les persones interessades poden revocar en qualsevol moment el seu consentiment i exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, mitjançant sol·licitud dirigida al responsable del tractament. Així mateix, poden presentar reclamacions davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i realitzar consultes en relació amb el tractament de les seves dades personals al Delegat de Protecció de Dades de la UAB (proteccio.dades@uab.cat).

Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA