Despeses extraordinàries per Covid-19 Programa Erasmus+ 2020/2021

Sol·licitud de reintegrament de Despeses extraordinàries no recuperables a causa de la situació causada per la Covid-19, en estades d'intercanvi Erasmus+ el curs 2020/2021

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

(si no has pogut iniciar estada, posa aquí les dates previstes d'estada)

Estada realitzada? El seguiment online dels Estudis de la universitat de destí, sempre que es faci des del país de destí es considera una estada realitzada.

Aquest camp és obligatori.

Has incorregut en Despeses extraordinàries per la situació causada per la Covid-19? (Despeses que no has pogut recuperar i per a les quals sol·licito reemborsament)

Aquest camp és obligatori.

Indica aquí les despeses extraordinàries que has tingut i adjunta el justificant econòmic corresponent (factures, targetes d'embarcament, tiquets, rebuts, etc....)

Despeses extraordinàries de transport

Despeses extraordinàries d'allotjament

caràcters restants
Aquest camp és obligatori.

Enllaç al document de "Declaració jurada": ------------------ (rebràs per email el Document) ------------------------

Aquest camp és obligatori.

Moltes gràcies per emplenar el qüestionari!

Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA