Sol·licitud de certificat del Servei de Llengües
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
caràcters restants
Aquest camp és obligatori.

Les vostres dades s'incorporaran al fitxer Winzen de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb domicili a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, 08193), creat per tal de gestionar la matrícula del Servei de Llengües. Les vostres dades no se cediran a terceres persones, excepte en els casos en què legalment estigui permès o sigui obligatori. D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, i podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de la Secretaria General de la UAB, a l'edifici del Rectorat del campus universitari de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), o mitjançant un correu electrònic a s.llengues.info@uab.cat.

Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA