Sol·licitud de matrícula cursos Servei de Llengües 2020-21

Amb aquest formulari pots sol·licitar matricular-te dels cursos del Servei de Llengües per a l'any acadèmic 2020-2021.

Atès que el nombre de places als cursos és limitat, les sol·licituds de matrícula s'atendran per rigorós ordre d'arribada.
Recorda comprovar els requisits del curs desitjat abans d'omplir el formulari.

Un cop comprovem que tota la informació i documentació aportada sigui correcte i acompleixi els requisits, si la matrícula no té cost per a l'alumnat, aquesta es formalitzarà. En el cas que la matrícula tingui cost per a l'alumnat, ens posarem en contacte per indicar-vos les instruccions de pagament. Un cop rebem el pagament, la matrícula quedarà formalitzada.

* Si el curs que desitges fer és virtual, cal sol·licitar-lo mitjançant el següent formulari: https://eformularis.uab.cat/web/adminsdl/matricula-virtual

Si necessites informació sobre els cursos o les proves de nivell consulta el nostre web.

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

* En cas d'escollir l'opció de pagament en terminis hauràs d'adjuntar en el formulari el següent document complet i signat: https://www.uab.cat/doc/SEPA2. El pagament del primer termini, el qual serà d'un import superior a la resta, es farà en el moment de fer la matrícula. La resta de l'import de la matrícula es domiciliarà, d'acord amb el número de terminis indicats, a partir del dia 5 dels mesos següents.
L'import mínim dels terminis domiciliats serà de 100 euros. Si els terminis sol·licitats són superiors als aplicables per al curs seleccionat, s'aplicarà el major nombre de terminis possibles.

caràcters restants

Condicions de matrícula

Autoritzo el Servei de Llengües-UAB Idiomes de la Universitat Autònoma de Barcelona a fer l'enregistrament en àudio de la prova d'expressió oral de l'examen d'acreditació, que es podrà utilitzar en cas de reclamació, i a reproduir amb finalitats formatives el so enregistrat. De conformitat amb el Reial decret 1/1996, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aquesta cessió de drets és gratuïta i es fa per un temps indefinit, i l'autor conserva tots els drets que li atorga aquesta llei.
La matrícula s'anul·larà si no es fa efectiu el pagament des del moment que rebeu el correu amb l'enllaç de pagament. Només s'admet la devolució de l'import de la matrícula per anul·lació del curs o per desistiment de la persona interessada si aquesta ho sol·licita explícitament i per escrit adreçat a l'Administració abans que hagi transcorregut el 10 % del curs des del moment de matrícula. En aquest darrer cas, el Servei retorna l'import satisfet, excepte la quantitat abonada per l'estudiant en concepte de taxes administratives.
En cas que es fraccioni l'import de la matrícula, la persona que s'inscriu al curs s'obliga a pagar l'import ajornat en els terminis de venciment que consta en els fulls de pagament corresponents als diferents terminis. En cas contrari, s'inclou l'estudiant a la llista de morosos del Servei de Llengües i no se li tramet cap certificat fins que no hagi liquidat el deute. En el cas de devolució dels rebuts domiciliats, es repercuteixen les despeses a l'alumne. Un cop transcorregut el 10 % del curs no s'admet cap devolució total o parcial de l'import de la matrícula.
Qualsevol sol·licitud de canvi d'horari o de grup s'ha de presentar a l'Administració i no es pot considerar concedida sense l'autorització pertinent, la qual queda sempre supeditada a l'existència de places vacants.
UAB Idiomes es reserva el dret de variar la data d'inici del curs o d'anul·lar-lo si no s'arriba a un mínim d'inscripcions, sense cap altre compromís que la devolució íntegra de les quantitats satisfetes.

Protecció de dades

Les vostres dades personals s'incorporaran al fitxer Winzen de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb domicili al carrer de la Vall Moronta s/n, de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, 08193). De conformitat amb el Reglament general de protecció de dades, us informem que les dades personals facilitades seran tractades pel Servei de Llengües de la UAB (UAB Idiomes Campus) amb la finalitat de comunicar i promoure les seves activitats i els seus cursos i per gestionar la matrícula. La base legal per al tractament d'aquestes dades és el vostre consentiment. Aquestes dades poden ser comunicades a entitats vinculades a la Universitat Autònoma de Barcelona per a les mateixes finalitats. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat davant el Servei de Llengües de la UAB mitjançant l'adreça s.llengues.info@uab.cat. Consulteu en detall les normes de protecció de dades de UAB Idiomes Campus a la següent URL:

http://www.uab.cat/doc/Proteccio_dades_UABIdiomesCampus.pdf

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA